Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1693/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác