Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 257-Q -UBND.pdf11.18 MB