Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 525/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tư pháp ( TP, TA, VKS, THA)
Các văn bản khác