Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịc vụ bưu chính công

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịc vụ bưu chính công ích

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1873-Q -UBND.pdf3.64 MB