Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đính kèmDung lượng
PDF icon 2160.PDF2.71 MB