Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bản quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 524/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác