Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 988.PDF1.89 MB