Quyết định về việc công nhận các huyện thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và mức độ 2 năm 2016

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện thành phố đặt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và mức độ 2 năm 2016.

TH Dao Ngan_copy

Ảnh minh họa

Theo đó, 7 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 bao gồm: Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Quảng Uyên, Thạch An, Trùng Khánh, Thành phố Cao Bằng. 6 huyện được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 bao gồm: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Phục Hòa, Thông Nông, Trà Lĩnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được công nhận có trách nhiệm chỉ đạo và tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học trong những năm tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

KT

 

Các tin tức khác