Quyết định về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và mức độ 2 năm 2017

Số ký hiệu: 2339/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2017
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Loại khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác