Quyết định về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và mức độ 2 năm 2017

Số ký hiệu: 2374/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2017
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác