Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2017

Số ký hiệu: 455/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/04/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác