Quyết định Về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Công trình: Cửa hàng xăng dầu xóm Nà Danh, xã Lê Lai, huyện Thạch An

Số ký hiệu: 859/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/6/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác