Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Thảo được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Số ký hiệu: 724/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/5/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác