Quyết định Về việc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư: Thủy điện Bạch Đằng ( hạng mục: Nhà máy thủy điện và các công trình phụ) tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 537/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/5/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác