Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a

Số ký hiệu: 544/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/5/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác