Quyết định về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ của 02 Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời

Số ký hiệu: 703/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác