Quyết định Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018

Số ký hiệu: 546/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác