Quyết định về việc giao lô đất số 08 và lô đất dự kiến phát triển cơ quan (Bản vẻ QH-04, phê duyệt năm 2007), tại cửa khẩu Đức Long, huyện Thạch An cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1831/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác