Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1563/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác