QUyết định về việc kiện toàn hội đồng thẩm định và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án giá đất cụ thể tại địa phương

Số ký hiệu: 1726/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác