Quyết định Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1717/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác