Quyết định về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng barit tại mỏ Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1812/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác