Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1515/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác