Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Phong Châu, xã Lăng Yên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1518/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác