Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1517/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác