Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thông Nông

Số ký hiệu: 1591/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/9/2017
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác