Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cao Bằng

Số ký hiệu: 1884/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác