Quyết định về việc phê duyệt chuyển đổi diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, khu vực xã Minh Long, huyện Hạ Lang; xã Quốc Dân, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên

Số ký hiệu: 1688/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác