Quyết định về việc phê duyệt Dự án mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển sản xuất hợp tác xã

Số ký hiệu: 1887/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác