Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống điều hòa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1701/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác