Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019

Số ký hiệu: 697/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác