Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quảng Uyên

Số ký hiệu: 140/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 8/2/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ban ATGT
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác