Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thạch An

Số ký hiệu: 114/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/02/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác