Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT

Số ký hiệu: 711/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác