Quyết định về việc phê duyệt phương án, dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 15, 16, khu đô thị mới Đề Thám tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1865/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác