Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích thu, nộp ngân sách năm 2017

Số ký hiệu: 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác