Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Mối tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018

Số ký hiệu: 2125/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khen thưởng, xử phạt
Các văn bản khác