Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2013-2018

Số ký hiệu: 1849/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/11/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khen thưởng, xử phạt
Các văn bản khác