Quyết định Về việc tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm 2017

Số ký hiệu: 926/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác