Quyết định về việc tịch thu lâm sản vô chủ sung công quỹ Nhà nước

Số ký hiệu: 1692/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác