Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 536/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác