Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Số ký hiệu: 2107/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác