Quyết định Về việc thu hồi trụ sở làm việc (cũ) của Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng

Số ký hiệu: 1747/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/11/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác