Quyết định về việc tiếp nhận, phân bổ gạo cứu đói do Thủ tướng Chính phủ cấp cho tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 1349/QĐ-TTg

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, phân bổ gạo cứu đói cho hộ nghèo thôn, bản, biên giới do Thủ tướng Chính phủ cấp cho tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 1349/QĐ-TTg ngày 12/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

gaocuudoi_ybeu

Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Cao Bằng được tiếp nhận và phân bổ 78,6 tấn gạo cho các huyện:  Bảo Lâm là 10.395 kg cho 117 hộ; Bảo Lạc 34.200 cho 435 hộ; Thông Nông 8.460 kg cho 115 hộ; Hà Quảng 20.520 kg cho 304 hộ; Hạ Lang 5.025 kg cho 95 hộ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các huyện tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cho nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

 

D.L

Các tin tức khác