Quyết định Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng học kỳ II, năm học 2018-2019

Số ký hiệu: 263/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/03/2019
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác