Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ-UBND về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

IMG_3884 (1021 x 599)_copy

Hội người cao tuổi Thành phố tập thể dục dưỡng sinh

Theo đó, mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được điều chỉnh tăng. Cụ thể: Người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng quà 700.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 95 được tặng quà 500.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 85 được tặng quà 400.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 80 được tặng quà 300.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 75 được tặng quà 250.000 đồng. Người cao tuổi ở tuổi 70 được tặng quà 200.000 đồng.

Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt.

Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Kim Cúc 

Các tin tức khác