Quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, quy định mức sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (khổ giấy A4): in 1 mặt là 300 đồng/trang, in 2 mặt 500 đồng/trang; sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (khổ giấy A3): in 1 mặt 600 đồng/trang, in 2 mặt 1.000 đồng/trang; in giấy tờ, văn bản (khổ A4): 1.000 đồng/trang; in giấy tờ, văn bản (khổ A3): 2.000 đồng/trang; đánh máy giấy tờ, văn bản (khổ A4): 5.000 đồng/trang.

Mức trần chi phí chứng thực này áp dụng đối với: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi yêu cầu chứng thực; các cơ quan có thẩm quyền chứng thực gồm: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường và thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng.

Căn cứ vào mức trần chi phí chứng thực quy định tại điều 1 quyết định này, Phòng Tư pháp các huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng căn cứ tình hình thực tế để ấn định mức thu cho phù hợp, nhưng không vượt quá mức trần quy định, đồng thời phải niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị thực hiện việc chứng thực.

 

D.L

Các tin tức khác