Quy chế tổ chức hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

30709050_952596481566218_6720310258327093248_n

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018

Quy chế gồm có 07 chương và 18 điều, Quy định về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động, chế độ làm việc của khối, cụm thi đua; trách nhiệm, nhiệm vụ của Trưởng khối, Phó trưởng khối và các đơn vị thành viên trong khối; quy định về bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng. Quy chế được áp dụng cho các đơn vị thành viên trong khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; các đơn bị thành viên trong khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền thành lập.

Nội dung chi tiết:

 

Hải Hà 

Các tin tức khác