Sản xuất công nghiệp tháng 12/2014 tăng 38,65%

Tính đến hết năm 2014, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,38% so với năm 2013. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo luôn có mức tăng cao nhất so với các ngành, tăng 12,7%. Một số sản phẩm tăng so với năm trước như: Đường tăng 19,11%; Điện thương phẩm tăng 16,81%; Manggan và các sản phẩm của manggan tăng 16,38%; Nước uống được tăng 4,16%. Tuy nhiên còn một số sản phẩm có mức sản xuất giảm so với cùng kỳ: Quặng manggan giảm 0,59%; Cát tự nhiên các loại giảm 7,41%; Gạch xây giảm 12,67%; Điện sản xuất giảm 13,54%; Xi măng giảm 23,89%; Đá xây dựng giảm 46,92%; Quặng sắt giảm 66,29%.

 

        
Sản phẩm của làng rèn Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng.    

Kết quả điều tra doanh nghiệp, trong năm 2013 toàn tỉnh có 768 doanh nghiệp/HTX đang hoạt động, chiếm 86,48%; 41 doanh nghiệp/HTX đang đầu tư, chưa sản xuất kinh doanh, chiếm 4,62%; 20 doanh nghiệp/HTX tạm ngừng hoạt động để đầu tư đổi mới công nghệ, chiếm 2,25%; 49 doanh nghiệp/HTX ngừng hoạt động để chờ giải thể, chiếm 5,52% và 10 doanh nghiệp/HTX được xác định đang hoạt động nhưng không có kết quả sản xuất kinh doanh, chiếm 1,13%. Trong năm 2014, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 100 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.155,86 tỷ đồng.

 

D.L –K.C