Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4/2015

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/4/2015, toàn tỉnh cấy  được 2.978 ha lúa, bằng 99,28% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô gieo trồng được 23.231 ha ngô, bằng 99,17%; 1.017 ha đậu tương, bằng 96,69%; 1.195 ha rau, đậu, bằng 98,35%; cây khoai lang trồng được 136 ha, tăng 0,74%. Cây thuốc lá trồng được 3.950 ha, tăng 2,57%.

Tuy nhiên, do thời tiết nóng lạnh thất thường nên một số sâu bệnh có điều kiện phát triển như sâu xám, sâu ăn lá trên cây ngô. Đặc biệt, vào những ngày cuối tháng 3, đã xảy ra dịch bệnh châu chấu trên địa bàn 5 huyện với diện tích 299 ha, đến nay đã dập dịch được 283/299 ha.

IMG_2348

Nhân dân xóm Gạm Dầu, xã Lương Can (Thông Nông) thu hoạch thuốc lá.

Trong chăn nuôi, tháng 4, các dịch bệnh thông thường vẫn xảy ra làm chết 143 con lợn do bệnh dịch tả, phù đầu lợn con, tụ huyết trùng; khoảng 1.094 con gia cầm chết do bệnh tụ huyết trùng, Niucatxon và phân trắng.

Về Lâm nghiệp, trong tháng, tập trung vào việc chăm sóc, phát quang và chặt tỉa. Diện tích trồng mới tập trung ước trong tháng được 3,5 ha; sản lượng gỗ khai thác được khoảng 838 m3; sản lượng củi khai thác khoảng 113.285 Ste.

Về thủy sản, tháng 4/2015, tình hình nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung vào việc chăm sóc, thu hoạch sản phẩm từ năm trước và cải tạo, nạo vét ao hồ để chuẩn bị thả giống vụ mới. Ước tính trong tháng thu được từ nuôi trồng là 16,87 tấn cá, bằng 100,41% so với cùng kỳ; thu hoạch từ đánh bắt khoảng 3,58 tấn cá giảm 0,6% so với cùng kỳ.

 

D.L - K.C